Bạn thắc mắc các vấn đề về việc xin chủ trương đầu tư dự án được quy định hiện nay. Vậy chấp thuận chủ trương đầu tư được hiểu là gì? Các trường hợp nào thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư. Tham khảo bài viết dưới đây để nắm được một số thông tin hữu ích về việc xin chủ trương đầu tư dự án

XIN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ÁN LÀ GÌ?

Theo Khoản 7 Điều 4 Luật Đầu tư công 2019 (bắt đầu có hiệu lực từ 01/01/2020) quy định như sau:

Chấp thuận chủ trương đầu tư là quá trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt chấp thuận về mục tiêu, địa điểm, phạm vi, tiến độ, thời hạn thực hiện dự án; Hình thức lựa chọn nhà đầu tư hoặc nhà đầu tư và các cơ chế, các chính sách đặc biệt  để thực hiện dự án đầu tư. Các quyết định phê duyệt về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư công.

DANH MỤC DỰ ÁN THUỘC QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CỦA QUỐC HỘI

Ngoài những dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội theo quy định của pháp luật về đầu tư công. Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư dưới đây:

+Các dự án gây tác động lớn đến môi trường hay tiềm ẩn khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường. Bao gồm: 

+Nhà máy điện hạt nhân

+Chuyển mục đích sử dụng đất vườn quốc gia, khu rừng nghiên cứu, khu bảo tồn thiên nhiên,khu bảo vệ cảnh quan, thực nghiệm khoa học từ 50 héc ta trở lên,…. Rừng phòng hộ đầu nguồn từ 50 héc ta trở lên; rừng phòng hộ chắn cát bay, chắn sóng, chắn gió, lấn biển; bảo vệ môi trường từ 500 héc ta trở lên và rừng sản xuất từ 1.000 héc ta trở lên.

+Sử dụng đất có yêu cầu nhằm chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ hai mùa vụ trở lên với quy mô từ 500 héc ta trở lên;

+Di dân tái định cư từ 20.000 người trở lên đối với miền núi và từ 50.000 người trở lên ở các vùng khác;

+Dự án có yêu cầu phải áp dụng các cơ chế và chính sách đặc biệt cần được Quốc hội quyết định.

DANH MỤC DỰ ÁN THUỘC QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CỦA CHÍNH PHỦ

Ngoại trừ các dự án thuộc thẩm quyền quyết định của chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ theo quy định pháp luật về đầu tư công. Và một số các dự án quy định tại Điều 30 Luật đầu tư 2014. Thủ tướng Chính phủ có quyền quyết định chủ trương đầu tư đối với các loại dự án sau đây:

-Dự án không nằm trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này; có quy mô vốn đầu tư từ  5.000 tỷ đồng trở lên;

-Dự án của  các nhà đầu tư nước ngoài trong các lĩnh vực về kinh doanh vận tải biển; kinh doanh dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, trồng rừng, xuất bản, báo chí; doanh nghiệp khoa học,thành lập tổ chức khoa học và công nghệ, công nghệ 100% vốn đầu tư nước ngoài;

-Dự án khác thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư; quyết định đầu tư của Thủ tướng Chính phủ theo quy định pháp luật.

-Dự án không phân biệt nguồn vốn thuộc các trường hợp:

+Xây dựng và kinh doanh cảng hàng không; vận tải hàng không;

+Xây dựng và kinh doanh cảng biển quốc gia;

+Thăm dò, khai thác và chế biến dầu khí;

+Hoạt động kinh doanh cá cược, đặt cược và casino;

+Sản xuất thuốc lá điếu;

+Di dân tái định cư từ 10.000 người trở lên đối với miền núi và từ 20.000 người trở lên đối với các vùng khác;

+Phát triển kết cấu hạ tầng ở khu công nghiệp, khu chế xuất và khu chức năng trong khu kinh tế;

+Xây dựng, kinh doanh sân goft

DANH MỤC DỰ ÁN THUỘC QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH

Được pháp luật quy định về đầu tư công và các dự án quy định tại Điều 30, Điều 31 của Luật này. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án:

-Dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không phải thông qua đấu giá, đấu thầu hay nhận chuyển nhượng; dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất;

-Dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ; hạn chế chuyển giao theo đúng quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.

-Dự án đầu tư quy định tại điểm a khoản 1 của Điều này; thực hiện tại khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp; phù hợp với quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt không cần trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư.

Như vậy, nếu doanh nghiệp muốn đầu tư vào một dự án cụ thể mà cần xin chủ trương đầu tư dự án thì quyền quyết định chủ trương đầu tư sẽ  khác nhau tùy thuộc vào đặc điểm của dự án đó.

HƯỚNG DẪN LẬP HỒ SƠ VỀ  XIN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN ?

Căn cư theo quy định của Luật Đầu tư. Theo khoản 6 Điều 3, hồ sơ này bao gồm:

  • – Tờ trình chấp thuận chủ trương đầu tư;

– Đề xuất các dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu như sau:

+ Mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, tác động; hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án; thông tin về hiện trạng sử dụng đất ngay tại địa điểm thực hiện dự án;

+Các điều kiện thu hồi đất đối với dự án thuộc diện thu hồi đất, dự kiến nhu cầu sử dụng đất;

+ Đánh giá sơ bộ các tác động môi trường theo quy định pháp luật về luật bảo vệ môi trường; dự kiến hình thức lựa chọn nhà đầu tư và điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có); các cơ chế, chính sách đặc biệt (nếu có). 

Nếu pháp luật về xây dựng quy định về việc lập báo cáo báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể sử dụng báo cáo báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay thế cho đề xuất dự án đầu tư.

Mọi vướng mắc liên quan đến việc xin chủ trương đầu tư dự án. Hãy đến với chúng tôi – Dohico cam kết hoàn thành hồ sơ khách hàng nhanh hơn bất kỳ đối thủ nào.

Pháp lý Dohico

Địa chỉ: Số 118 đường B (Trưng Trắc), Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TpHCM

Hotline: +84  0977 098 948

Email: phaplytrongoi@gmail.com

Website: https://xingiayphepxaydung.vn/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here