PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

0
71

Giấy phép môi trường là gì? 

Giấy phép môi trường là văn bản được ban hành bởi các cơ quan, tổ chức nhà nước có thẩm quyền cho các tổ chức; cá nhân có hoạt động sản xuất; hoạt động kinh doanh hoặc các dịch vụ liên quan đến chất thải trong môi trường; quản lý chất thải; nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất theo yêu cầu và điều kiện về môi trường theo quy định của pháp luật.

Nhưng đối tượng nào cần phải có giấy phép môi trường?

Nhóm dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường mức độ cao

a) Dự án thuộc các loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô lớn, công suất lớn;  các dự án thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại; dự án có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài để làm nguyên liệu sản xuất;

b) Dự án thuộc loại các hình sản xuất; kinh doanh và dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất trung bình nhưng có thành phần nhạy cảm về môi trường; dự án không thuộc các loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất lớn nhưng có thành phần nhạy cảm về môi trường;

c) Dự án sử dụng đất, đất có mặt nước; khu vực biển với quy mô lớn hoặc với quy mô trung bình nhưng có thành phần nhạy cảm về môi trường;

d) Dự án liên quan đến khai thác khoáng sản; tài nguyên nước với quy mô, công suất lớn hoặc với quy mô, công suất trung bình nhưng có thành phần nhạy cảm về môi trường;

đ) Dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất quy mô trung bình trở lên nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường;

e) Dự án có yêu cầu di dân, tái định cư với quy mô lớn.

Nhóm dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường ở mức độ trung bình

a) Dự án thuộc các loại hình sản xuất; kinh doanh và dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất trung bình;

b) Dự án thuộc loại hình sản xuất; kinh doanh và dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô và công suất nhỏ nhưng lại có yếu tố nhạy cảm về môi trường; dự án không thuộc các loại hình sản xuất, kinh doanh và dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất trung bình nhưng lại có yếu tố nhạy cảm về môi trường;

c) Dự án sử dụng đất, đất có mặt nước; các khu vực biển với quy mô trung bình hoặc với quy mô nhỏ hơn nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường;

d) Dự án khai thác khoáng sản; tài nguyên nước với quy mô, công suất trung bình hoặc với quy mô, công suất nhỏ nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường;

đ) Dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất với quy mô nhỏ nhưng lại có yếu tố nhạy cảm về môi trường;

e) Dự án có yêu cầu về di dân, tái định cư với quy mô trung bình.

Nhóm dự án ít có nguy cơ tác động xấu đến môi trường

a) Dự án thuộc các loại hình sản xuất; kinh doanh và dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô và công suất nhỏ;

b) Dự án không thuộc các loại hình sản xuất; kinh doanh và dịch vụ nhưng lại có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; có phát sinh nước thải, bụi, khí thải phải được xử lý; có phát sinh các chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định quản lý chất thải.

Thẩm quyền xin cấp giấy phép môi trường

(1) Bộ Tài nguyên và Môi trường Cấp giấy phép với các đối tượng như sau:

  • Đối tượng quy định bắt buộc phải có giấy phép môi trường. Được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt về kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường;
  • Đối tượng quy định bắt buộc phải có giấy phép môi trường nằm trên địa bàn từ 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên; nằm trên vùng biển chưa xác định trách nhiệm quản lý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; cơ sở có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất; cơ sở thực hiện các dịch vụ xử lý chất thải nguy hại.

(2) Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cấp giấy phép đối với dự án đầu tư; cơ sở thuộc bí mật của nhà nước về quốc phòng, an ninh.

(3) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép  đối với các đối tượng như sau:

  • Dự án đầu tư thuộc nhóm II thuộc Đối tượng quy định bắt buộc phải có giấy phép môi trường
  • Dự án đầu tư thuộc nhóm III thuộc Đối tượng quy định bắt buộc phải có giấy phép môi trường. Nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp huyện trở lên;
  • Đối tượng quy định khoản 2 Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Bộ; cơ quan ngang Bộ phê duyệt về kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

(4) Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép đối với trường hợp quy định phải có giấy phép môi trường còn lại

Thông tin liện hệ:

Công ty dịch vụ kế toán Dohico

Địa chỉ: Số 118 đường B (Trưng Trắc), Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TpHCM

Hotline: +84  0977 098 948

Email: phaplytrongoi@gmail.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here